Peng you

Discussions on Mandarin Chinese. Do not post requests for translations or advertise couses in this forum.
test

Re: Peng you

Postby test » Fri Oct 29, 2004 7:02 am

abc,你用错了嘛。
用ctrl-x复制,然后粘贴。
Kěyǐ de!juéduì  méiyǒu  wènti.

[%sig%]

abc

Re: Peng you

Postby abc » Fri Oct 29, 2004 6:48 pm

Shíjiàn shì jiǎnyàn zhēnlǐ de wéiyī biāozhǔn.

abc

Re: Peng you

Postby abc » Fri Oct 29, 2004 6:55 pm

bu zhidao shenme yuanyin, Shengdiao Fuhao zongshi chuxian luanma.

abc

Re: Peng you

Postby abc » Fri Oct 29, 2004 11:21 pm

dao www.zhongwen.com liaotian keyi zhaodao.

abc

Re: Peng you

Postby abc » Fri Oct 29, 2004 11:46 pm

ā á ǎ à
(copy by Ctr x)

abc

Re: Peng you

Postby abc » Fri Oct 29, 2004 11:51 pm

ū uì ǔ uÌ
(copy by Ctr c)

Sandy

Re: Pengyou

Postby Sandy » Sat Oct 30, 2004 9:46 pm

Wo bu dong3 Hanzi, dong3 Pinyin. Dajia keyi yong Pinyin jiaoliu.

richard

Re: Peng you

Postby richard » Thu Nov 04, 2004 7:40 pm

ni hao, wo shi Li Gao Yen. Wo zhu zai Virginia Beach. Wo zai norfolk xue zhongwen. Wo hen gao xin. Wo shi 10 years old.

[%sig%]

abc

Re: Pengyou

Postby abc » Thu Nov 04, 2004 9:36 pm

Ni hao, wo shi Li Gaoyan. Wo zhu zai Virginia Beach. Wo zai norfolk xue Zhongwen. Wo hen gaoxing. Wo shi 10 years old.

muraali
Posts: 3
Joined: Fri Jul 17, 2009 10:16 am

Re: Peng you

Postby muraali » Fri Jul 17, 2009 10:19 am

I happen to know the darnest little Chinese bookstore with Chinese books about every item. Huanghe Shudian (Yellow River bookstore) in Amsterdam!


Return to “Mandarin language forum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests