Buyong Hanyu Pinyin shi buqieshiji de

Discussions on Mandarin Chinese. Do not post requests for translations or advertise couses in this forum.
Post Reply
py

Buyong Hanyu Pinyin shi buqieshiji de

Post by py » Sat May 03, 2003 11:33 pm

Buyong Hanyu Pinyin shi buqieshiji de

Hanyu Pinyin shi Zhongguo de biaozhun ye shi shijie de biaozhun. Quanshijie dou guangfande yingyong Hanyu Pinyin. Buyong Hanyu Pinyin shi buqieshiji de.
Post Reply