Wenzi Gaige de weiwu jichu

Discussions on Mandarin Chinese. Do not post requests for translations or advertise couses in this forum.
py

Wenzi Gaige de weiwu jichu

Postby py » Sat May 03, 2003 11:34 pm

Wenzi Gaige de weiwu jichu

Wenzi Gaige de weiwu jichu shi guojihua, diannaohua, renmin dazhong de yuyan Putonghua, he guoji tongxing de Hanyu Pinyin.

Return to “Mandarin language forum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests